Fakty

Drachenfels
(niem. Smocza skała)

en ¶redniowieczny zamek został zbudowany w XII wieku na zlecenie biskupów Kolonii.
Wznosi się w turniach nad miastem Konigswinter, około 10 km od Bonn.
W 1147 przeszedł w posiadanie klasztoru w Bonn, a następnie przekazano hrabiom rodu Drachenfels.
Główn± wieżę obronn± wzniesiono w XII wieku (dzi¶ popadła w ruinę).
Sam zamek powiększono w XV wieku i z tego okresu pochodz± zachowane do dzi¶ mury kurtynowe z okr±głymi wieżami na wschodniej stronie.
Zamek opuszczony został w okresie wojny trzydziestoletniej. Romantyczne ruiny odegrały rolę w poemacie lorda Byrona "Childe Harold".
W pobliskiej jaskini teutoński, bohater imieniem Zygfryd miał zabić smoka strzeg±cego skarbów Nibelungów.¬ródło: Chris Gravett "Zamki ¦wiata"