Inne ciekawe eksponatyPocztówka Funduszu Pomocy Dzieciom

Autork± ilustracji "W dowód sympatii" jest
Izabela Kowalska-Wieczorek.
Zakup kartki -1zł - jest form± wsparcia Funduszu pomocy Dzieciom.

fundacja@dzieciom.pl
www.dzieciom.pl