Biżuteria


Smok Zakręcony z ruchomymi łapkami
obecna właścicielka: Smoczka
ozdoba ze stoiska GCH w Gliwicach