Poniższe komiksy s± efektem twórczej burzy mózgów między DragonLady a Qb±